Untitled Document
เรื่อง
สอนภาษาไทยให้สนุกด้วยเพลง
โดย
ครูเรณู

เพลงภาษาไทย รวบรวมจากอาจารย์หลายๆท่าน

เพลงจดหมายใช้สื่อสาร
ทำนอง แม่สะเรียง

จดหมายนี่หนา
ช่วยนำพาเรื่องการสื่อสาร
พวกเราจงเร่งเขียนอ่าน
เพื่อสื่อสารให้ได้ใจความ
จดหมายเขียนส่งข่าวคราว
เรื่องราวแม้นใกล้หรือไกลโอ้เจ้าดวงใจ รีบเขียนอ่านไปอย่าเกียจคร้าน
จะได้สื่อสารที่ดี

เพลงเรียนภาษาไทยให้สนุก
ทำนอง นาดีดี

เรียนภาษาไทยให้สนุกครื้นเครง
มาร่วมร้องเพลง บรรเลงรื่นรมย์
พวกเรานักเรียนพร้อมเพรียงเกลียวกลม
ทำท่าสวยสม เพลิดเพลินฤดี
(สร้อย) หล่า หล่า ล้า ล้า ลา ล้า ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ล้า ลา หล่า ลา
ครูสอนดีดี มีเทคนิคมากมาย
เล่นเกมส์คล้องใจ สนุกสนานเปรมปรีดิ์
ร่วมใจประสาน ร้องรำ ถูกท่วงที
ตามจังหวะนี้ให้พร้อมเพรียงกัน
(สร้อย) หล่า หล่า ล้า ล้า ลา ล้า ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ล้า ลา หล่า ลา

เพลงสระออ
ทำนอง หนูไม่รู้

สระออ อยู่ข้างหลังใคร
โปรดจำไว้จงฟังเสียงออ
พ่อ รอ สีซอ อี๋อ๋อ
สระออ เข้ามาอยู่ข้างหลัง
หนูก็รู้ ว่าสระออ
ตัวออ ต้องอยู่ข้างหลัง
หากไม่รู้ ก็จงฟัง
โปรดระวัง อย่าลืมตัวออ

เพลงออกเสียง ร
ทำนอง แคนลำโขง

คำที่ใช้ ร
มีมากพอในภาษาไทย
รื่นเริง ร้องรำ เรี่ยไร
เร้าใจ รวดเร็ว ระวัง
อย่ารอรั้ง รีบร้อน เร็วไว
ออกเสียงให้ชัดเจนหน่อยเอย (ซ้ำ)

เพลงมาตราแม่กม
ทำนอง แม่สะเรียง

แม่กมนี่หนอ
ออกเสียง ม สะกด
จงจำจด
อย่าได้ลืมหลง
แม่กม เป็นมาตราไทย (ซ้ำ)
จำให้ขึ้นใจ งาม พร้อม ยอม เอย


เพลงคำควบกล้ำ ร,ล
ทำนอง เพลงพื้นเมือง

คำควบกล้ำนี้หนอ
ควบ ร ล มีอยู่มากมาย
สวนครัวปลูกตะไคร้เรียงราย
พริกยังไม่วายพร้อมใจพรวนดิน
มะพร้าวขึ้นข้างแปลงผัก
กะเพราที่รักขึ้นใกล้กระถิน
กระทะปรุงอาหารเป็นอาจิณ
คำควบกล้ำทั้งสิ้นเราควรจดจำ

เพลง ญ ณ สะกด
ทำนอง มันบ่แน่ดอกนาย

เมื่อตัว ญ และ ณ สะกด
จงจำจดหนูจำให้ดี
หนู หนู เอ๋ย อย่ามัวรอรี
ล้วนมากมี ญ ณ สะกด
ทำบุญ บำเพ็ญ บังเอิญ
อีกสรรเสริญ ชำนาญ กล้าหาญ
กตัญญู สัญญา ปฏิญาณ
หนูอ่านออกเสียง น สะกด
หนู หนู จงดูให้ดี


เพลงการผันอักษรกลาง
ทำนอง งามแสงเดือน

คำเป็นอักษรกลาง
ผันได้ต่างต่าง ตั้งห้าเสียง
กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า เรียงเรียง
ตรงตามเสียงวรรณยุกต์ไทย
อักษรกลางคำตาย
ผันได้ง่ายง่าย สี่เสียงจำไว้
ก่ะ ก้ะ ก๊ะ ก๋ะ นั่นไง
จำใส่ใจอย่าได้ลืมเอย

เพลงสระ 32 เสียง
ทำนอง แคนลำโขง

(สร้อย) แต แล แล แล่น
แต แต แล แล แล่น แต
สระมี 32 เสียง
หนูเอยเรียบเรียงจำไว้ให้ดี
อะ อา อิ อี อึ อื
อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เอียะ เอีย เอือะ เอือ
อัวะ อัว โอะ โอ
เออะ เออ เอาะ ออ ฤ ฤา ฦ ฦา
อำ ไอ ใอ เอา
32 ตัว อย่าลืม อย่าหลง
(สร้อย)……………….

เพลงแม่เกย
ทำนอง เพลงพื้นเมือง

กาย สาย ยาย คุ้ย เคย เลย ลอย (ซ้ำ)
หนูน้อยจงจำ
ย. ยักษ์ นั้นสะกดที่ใด (ซ้ำ)
จำใส่ใจมาตราแม่เกย

เพลงไตรยางค์
ทำนองเพลงพื้นเมืองอิสาน


ไตรยางค์ คือ อักษร สาม หมู่
คุณครูท่านสอนทุกวัน
ก.ไก่ ถึง ฮ. นกฮูกนั้น
สี่สิบสี่ตัวพลัน แบ่งเป็นสามตอน
หนึ่งนั้น คือ อักษร สูง
ข ข ฉ ฐ ถ.ถุง ผ.ผึ้ง และ ฝ.ฝา
ศ .ศาลา ษ.ฤาษี ส.เสือ อยู่ในป่า
และ ห.หีบ ใส่ผ้า รวมเป็น 11 ตัว
สอง อักษรกลาง เก้าตัว
จำได้ถ้วนทั่ว คือ ก จ ฏ ฎ
ด.เด็ก ต.เต่า บ.ใบไม้ ป,อ
จำง่ายจริงหนอคืออักษรกลาง
สามคือ อักษร ต่ำ
คุณครู ย้ำว่ามี ยี่สิบสี่ตัว
จำอักษรสูง อักษรกลางได้ทั่ว
นอกนั้นทุกตัว คือ หมู่ต่ำเอย

เพลงผันอักษรสูง (คำเป็น)
ทำนอง เพลงพื้นเมือง


อักษรสูงคำเป็นผันได้สามเสียง
พื้นเสียงเป็น เสียงจัตวา
ผันเสียงเอกเป็นรูปเอกหนา
หนู หนู จ๋า จงจำใส่ใจ (ซ้ำ)
ผันเสียงโท รูปวรรณยุกต์โท
เช่น โถ โถ่ โถ้ ไข ไข่ ไข้
ฝึกอ่านทุกวันผันไป
หนูจะได้เป็นคนเก่งเอย

มาตรา แม่ ก.กา
ทำนองเพลงต้อยติ่ง (นกน้อย)

หนูเอยจะบอกให้
มาตราไทยที่เป็น แม่ ก.กา
ไม่มีตัวสะกดหรอกหนา
เช่น เต่า ปู ปลา ม้า วัว กา ไก่
หนูจะต้องจดจำ
โอ้แม่งามขำจำให้ขึ้นใจ
แม่ ก.กา มีมากมายไซร้
เราเขียน อ่าน ได้ไม่มีตัวสะกด

เพลงการผันอักษรสูง
ทำนอง เพลงพื้นเมือง

การผันอักษรสูงคำเป็น
หนูอย่าทำเล่นผันได้ 3 เสียง
ข่า ข้า ขา เรียบเรียง
พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา
ส่วนผันอักษรสูงคำตาย
ผันได้ง่ายง่าย 2 เสียงจำไว้
ขด เสียง เอก ขัด เสียงโท นั่นไง
จงจำได้อย่าได้ลืมเอย

เพลงมาร้องรำเพลง ร
ทำนอง เพลงรักปักใจ

มาพวกเรา เร็วไว มาร้องรำ
เริงระบำ รำร้อง ให้สุขี
ออกเสียง ร. ร. ให้ชัดเจนซี
อย่ารอรี คำใช้ ร. มีมากมาย
รวบ รวม เร่งรัด เร็วรี่
ริบหรี่ เรียกร้อง เรียงราย
ฝึกออกเสียงให้ได้ ดังใจหมาย
ทั้งรำร่าย รวดเร็ว มารวบรวม

เพลงออกเสียง ล
ทำนอง แคนลำโขง

คำที่ใช้ ล
มีมากพอในภาษาไทย
ละเลย ละมุน ละไม
ลูบไล้ ไม้หลา เลี้ยงลา
เมื่อยล้า เลื่อนลอย ล่อลวง
ล่วงลับ ล้อเลียน เลื่อลือ
จาก school.obec.go.th