Untitled Document
เรื่อง
คำที่มักเขียนผิด ก - ช
โดย
ครูเรณู

ชุดที่ 1 จะเป็นอักษร ก-ช

อักษร ""

คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

กงกำกงเกวียน

กงเกวียนกำเกวียน

กง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อเกวียน

กงศุล

กงสุล

 

กฏ

กฎ

กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก

กบฎ, กบถ

กบฏ

ถ้าออกเสียง "ขะ-บด" เขียน "ขบถ"

กระพริบ

กะพริบ

 

กะบาล

กบาล

 

กะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะ

กระเพาะ

 

กะเพา , กระเพา , กระเพรา

กะเพรา

 

กระแนะกระแหน

กระแหนะกระแหน

พูดกระทบหรือพูดเป็นเชิงเสียดสี

กริยา

กิริยา

"กิริยา" คือ อาการ การกระทำ เช่น ปฏิกิริยา

กิริยา

กริยา

"กริยา" (กฺริ-) คือ คำชนิดหนึ่ง บอกอาการ การกระทำ เช่น เดิน วิ่ง เขียน เหล่านี้ คือ คำกริยา

กรีธา, กรีทา

กรีฑา

กีฬาประเภทหนึ่ง

กรีฑา

กรีธา

เคลื่อน ยก เดินเป็นหมู่หรือเป็นกระบวน เช่น กรีธาทัพ

กเลวราก

กเฬวราก

 

กอร์ป, กอปร์

กอปร

อ่านว่า "กอบ"

กระเทย

กะเทย

 

กลาสี

กะลาสี

เขียนเรียงพยางค์ปกติ

กระโหลก

กะโหลก

จำไว้ว่า กะโหลก กะลา

กังวาล

กังวาน

 

กานเวลา

กาลเวลา

กาล หมายถึง เวลา

กาละเทศะ

กาลเทศะ

 

กำเหน็ด

กำเหน็จ

 

กิติมศักดิ์

กิตติมศักดิ์

อ่านว่า "กิต-ติ-มะ-สัก"

กินนรี

กินรี

แต่ "กิน-นอน" เขียน 'กินนร'

กุฎ, กุฎิ

กุฎี, กุฏิ

"กุฏิ" อ่านว่า "กุด" หรือ "กุด-ติ" , ถ้าต้องการอ่าน "กุ-ดี" ต้องเขียน "กุฎี" (ใช้คำไหนก็ได้)

เกมส์

เกม

คาดว่ามาจากคำว่า "Games" แต่ว่าในภาษาไทยจะไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบคำใดๆ ทั้งสิ้น

อักษร ""

ำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

ขบฏ

ขบถ

 

โขมย

ขโมย

 

ขมักเขม้น

ขะมักเขม้น

 

ขาดดุลย์

ขาดดุล

"ดุล", "สมดุล"

ใข่

ไข่

 

ไข่มุกด์, ไข่มุข

ไข่มุก

 

อักษร ""

คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

คฑา คธา

คทา

 

ฅน

คน

 

ครองราช

ครองราชย์

ครองราชสมบัติ

คริสต์กาล

คริสตกาล

ใช้ตามโบราณ

คริสต์จักร

คริสตจักร

ใช้ตามโบราณ

คริสตศตวรรษ

คริสต์ศตวรรษ

ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา

คริสตทศวรรษ

คริสต์ทศวรรษ

ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา

คริสตศาสนา

คริสต์ศาสนา

ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา

คฤหาสถ์

คฤหาสน์

คฤห + อาสน

คุรุศาสตร์

ครุศาสตร์

 

คุรุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

 

คลีนิก

คลินิก

 

ฆ้อน

ค้อน

 

คนอง

คะนอง

 

คุ้กกี้

คุกกี้

ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์

เคารวะ

คารวะ

 

คำนวน

คำนวณ

 

คำดุษฎี

คำสดุดี

 

เค็ก, เค๊ก

เค้ก

 

โครงการณ์

โครงการ

การ คือ งาน

โควต้า

โควตา

ออกเสียง คว ควบกล้ำ และออกเสียง ต้า โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์

อักษร ""

 

 

คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

ฆาตรกร

ฆาตกร

ฆาต แปลว่า ฆ่า

ฆาตรกรรม

ฆาตกรรม

ฆาต แปลว่า ฆ่า

ฆรวาส

ฆราวาส

 

อักษร ""

คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

งบดุลย์

งบดุล

 

งูสวัส

งูสวัด

 


  อักษร ""

   

คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

จงกลม

จงกรม

การฝึกสมาธิ

จงอย

จะงอย

 

จรเข้

จระเข้

เครื่องดนตรีไทย เรียก "จะเข้"

จราจล

จลาจล

มาจากคำ จล + อจล

จลศาสตร์

จลนศาสตร์

 

จั๊กจั่น

จักจั่น

 

จักร์

จักร

 

จักรพรรดิ์

จักรพรรดิ

ไม่ออกเสียงสระอิ

จักรวรรดิ์

จักรวรรดิ

ไม่ออกเสียงสระอิ

จักรสาน

จักสาน

เครื่องใช้ที่ทำด้วยมือ

จารบี

จาระบี

 

จาระนัย

จาระไน

 

จาละเม็ด

จะละเม็ด

 

จำนงค์

จำนง

แผลงจาก "จง"

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันใช้แบบมีทัณฑฆาต

เจตจำนงค์

เจตจำนง

แผลงจาก "จง"

เจียรไน

เจียระไน

 

อักษร ""

คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

ฉนั้น

ฉะนั้น

 

ฉนี้

ฉะนี้

 

ฉะบับ

ฉบับ

 

ฉันท์ญาติ

ฉันญาติ

"ฉัน" ในที่นี้หมายถึง เสมือน, "ฉันท์" หมายถึง ความพอใจ

อักษร ""

ำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

ชนี

 ชะนี

 

ชมด

ชะมด

 

ชมภู

ชมพู

 

ชมภู่

ชมพู่

 

ชลอ

ชะลอ

 

ชัชวาลย์

ชัชวาล

 

(สิ้น)ชีพตักษัย

(ถึง)ชีพิตักษัย

ตาย ใช้กับหม่อมเจ้า

ชีวะประวัติ

ชีวประวัติ

สมาสแล้วลบวิสรรชนีย์

credit : http://www.dek