Untitled Document
เรื่อง
เพชรา สง่างามด้วยความดี
โดย
ครูเรณู

เพชรา เชาวราษฎร์ อดีตนางเอกภาพยนตร์ เจ้าของฉายา นางเอก นัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง ตำนานแห่งตำนานนางเอกหนังไทย เป็นเจ้าของผลงานแสดงกว่า 300 เรื่อง ในห้วง 16 ปีที่โลดแล่นบนแผ่นฟิล์ม จู่ๆ เธอหันหลังให้กับ วงการบันเทิงอย่างสิ้นเชิง ไม่แม้ปรากฏตัวต่อสาธารณะเพราะสูญเสี

            30 ปีผ่านไป เธอตัดสินใจกลับมาอีกครั้ง ด้วยจิตอันเป็นกุศล รับเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อดัง เพื่อหารายได้มอบแด่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ภาพสตรีผู้งามสง่า เคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวล ผ่านทางทีวี ปรากฏต่อสายตาคนไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ก.ย. งามจนไม่อยากเชื่อว่าเธออยู่ในวัย 66 ปี   ข่าวจาก: http://www.norsorpor.com

ภาพจาก: http://www.thaifilm.com

            คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า  แม้อายุจะล่วงเลยมามากกว่าครึ่งชีวิตแล้ว  แต่เพชรา  ยังสวยไม่สร่าง และที่สำคัญ  จิตใจของ

เพชรางดงามยิ่งกว่า จึงสามารถพูดได้ว่า  เพชรา  ผู้งามสง่าด้วยความดี

           เมื่อกล่าวถึงความดี  วรรณคดีของไทย  ก็ได้กล่าวถึงเรื่องที่สั่งสอนให้คนกระทำความดี  อยู่หลายเรื่อง  เช่นเรื่อง  มงคลสูตรคำฉันท์  ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักเรียนจะเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5

           มาดูกันว่าเนื้อหาในเรื่องมงคลสูตรคำฉันท์  เป็นอย่างไร

มงคลสูตรคำฉันท์

         ผู้ทรงพระราชนิพนธ์   คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อ พ.ศ.2466

         ลักษณะคำประพันธ์  กาพย์ฉบังและอินทรวิเชียรฉันท์ แทรกคาถาบาลี

                                                             เนื้อเรื่องย่อ
          พระอานนท์ เป็นผู้เล่าว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันวิหาร ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ตอนประถมยาม มีเทวดารัศมีเจิดจ้ามาเข้าเผ้าพระพุทธองค์ ทูลถามถึงเรื่องมงคลพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาถึงมงคล 38 ประการ เทวดาและมนุษย์ผู้ปฎิบัติตาม จะเป็นผู้ประเสริฐ ไม่แพ้ในที่ใดๆ ได้รับความเจริญสวัสดีทุกประการ

          มงคล 38 ประการเทียบกับคำฉันท์

          1.  ไม่คบคนพาล                             1.  หนึ่งคือ บ่ คบคนพาล         จะพาประพฤติผิด

          2.  คบบัณฑิต                                2.  หนึ่งคบกะบัณฑิต             เพราะจะพาประสบผล

          3.  บูชาผู้ที่ควรบูชา                         3.  หนึ่งกราบก่อนบูชา            อภิปูชนีย์ชน

          4.  อยู่ในประเทศอันสมควร                 4.  ความอยู่ประเทศซึ่ง           เหมาะและควรจะสุขี

          5.  เคยทำบุญไว้กาลก่อน                   5.  อีกบุญญะการที่                ณ อดีตะมาดล

          6.  ตั้งตนไว้ชอบ                              6.  อีกหมั่นประพฤติควร          ณ สภาวะแห่งตน

          7.  สดับตรับฟังมาก                           7.  ความได้สดับมาก              และกำหนดสุวาที

          8.  มีศิลปะ                                     8.  อีกศิลปศาสตร์มี               จะประกอบมนุญการ

          9.  มีวินัย                                       9.  อีกหนึ่งวินัยอัน                 นรเรียนและเชี่ยวชาญ

         10.มีวาจาเป็นสุภาษิต                         10.อีกคำเพราะบรรสาน ฤดิแห่งประชาชน

         11.บำรุงมารดาบิดา                            11.บำรุงบิดามา-                   ตุระด้วยหทัยปรีย์

         12.สงเคราะห์บุตร                              12.หากลูกและเมียมี               ก็ถนอมประหนึ่งตน

         13.สงเคราะห์ภรรยา                            13.หากลูกและเมียมี               ก็ถนอมประหนึ่งตน

         14.การงานไม่คั่งค้างอากูล                    14.การงานกระทำไป              บ่มิยุ่งและสับสน

         15.ให้ทาน                                      15.ให้ทาน ณ กาลควร

         16.ประพฤติธรรม                               16.และประพฤติสุธรรมศรี

         17.สงเคราะห์ญาติ                             17.อีกสงเคราะห์ญาติที่  ปฏิบัติบำเรอตน

         18.ประกอบการงานไม่มีโทษ                18.กอบกรรมะอันไร้               ทุษกลั้วและมัวมล

         19.เว้นจากบาป                                19.ความงดประพฤติบาป         อกุศลบ่ให้มี

         20.สำรวมจากการดื่มน้ำเมา                  20.สำรวมวรินทรีย์                 และสุราบ่เมามล

         21.ไม่ประมาทในธรรม                        21.ความไม่ประมาทใน  พหุธรรมะโกศล

         22.เคารพ                                      22.เคารพ ณ ผู้ควร                จะประณตและนอบศีร์

         23.สงบเสงี่ยมเจียมตัว                       23.อีกหนึ่งมิได้มี                   จะกระด้างและจองหอง

         24.ยินดีด้วยของของตน(สันโดษ)          24.ยินดี ณ ของตน               บ่มิโลภทะยานปอง

         25.รู้คุณท่าน                                  25.อีกรู้คุณาของ                   นรผู้ประคองตน

         26.ฟังธรรมตามกาล                          26.ฟังธรรมะโดยกา-              ละเจริญคุณานนท์

         27.อดทน                                     27.มีจิตตะอดทน                   และสถิต ณ ขันตี

         28.ว่าง่าย                                    28.อีกนัยหนึ่งบ่พึงมี               ฤดิดื้อทะนงหาญ

         29.เห็นสมณะ                                29.หนึ่งเห็นคณาเลิศ              สมณาวราจารย์

         30.สนทนาธรรมตามกาล                   30.กล่าวธรรมะโดยกาล วรกิจจะโกศล

         31.บำเพ็ญตบะ (ความเพียร)              31.เพียรเผากิเลสล้าง              มละโทษะยายี

         32. ประพฤติพรหมจรรย์                    32.อีกหนึ่งประพฤติดี              ดุจะพรหมพิสุทธิ์สรรพ์

         33.เห็นอริยสัจ                               33.เห็นแจ้ง ณ สี่องค์              พระอรียสัจอัน

         34.ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน               34.อีกทำพระนิพพา-               นะประจักษะแก่ตน

         35.จิตไม่หวั่นไหวเมื่อต้องโลกธรรม      35.จิตใครผิได้ต้อง   วรโลกะธรรมศรี

         36.จิตไม่เศร้าโศก                          36.ไร้โศกธุลีสูญ

         37.จิตปราศจากธุลี                         37. ไร้โศกธุลีสูญ

         38.จิตเกษม(ปลอดโปร่งจากกิเลส)      38.และสบายบ่มัวมล

          แนวคิดสำคัญ
          ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของตนเองทั้งสิ้น หาได้เกิดจากผู้อื่น สิ่งอื่น หรือวัตถุโชคลางใดๆ จากภายนอก

          มงคล หมายถึง เหตุทั้งหลายอันจะทำให้บรรลุถึงความเจริญแห่งสมบัติทั้งปวง เหตุแห่งความเจริญหรือทางก้าวหน้า มีทั้งหมด 38 ประการ

          มงคลสูตร เป็นพระสูตรในขุททกนิกาย หมวดขุททกปาฐ พระธรรมเล็กๆน้อยๆ

         คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน
         1. ได้ทราบวิธีปฏิบัติตนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

        2. มีคุณค่าทางด้านสังคม เพราะข้อปฏิบัติทุกข้อในมงคลสูตรล้วนมีค่าควรประพฤติปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้บุคคลและสังคมเจริญก้าวหน้า

         3.  ได้ศึกษาภาษากวีนิพนธ์ที่สละสลวย ไพเราะทั้งถ้อยคำและเนื้อความ

         ค่านิยม
          มงคลทั้ง 38  ประการ ล้วนเป็นค่านิยมทางพระพุทธศาสนา ค่านิยมสูงสุดทางพระพุทธศาสนาก็คือ นิพพาน การดับพร้อมไม่เกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป ข้อมูลจาก:
http://www.geocities.com

            คำถาม: นักเรียนลองวิเคราะห์ว่า  เพชรา  มีมงคลสูตรข้อใดบ้าง

            กิจกรรมเสนอแนะ :  ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญที่นักเรียนประทับใจ  แล้ววิเคราะห์ว่าบุคคลท่านนั้นมีมงคลสูตรข้อใด

            การบูรณาการ : บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมฯ เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนา

             แหล่งอ้างอิง

          http://www.norsorpor.com

             http://www.thaifilm.com

             http://www.geocities.com