Untitled Document
เรื่อง
กลอนสักวา
โดย
อ.สุพรรษา โประธา

   บทกลอนสักวาตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการแต่ง
                                      
                                  

  สำนวนที่ ๑                     สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
                            ไม่เหมือนแม้นพจมาลย์ที่หวานหอม
                            กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม
                            อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม
                                    แม้ล้อหลามหยามหยาบมิอาจปลื้ม
                              ดังดูดดื่มบรเพ็ดต้องเข็ดข

                              ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์
    
                         ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย
                                                  

                                                 (ของเก่า) 

สำนวนที่ ๒                       สักวาไหว้ครูที่อยู่ใกล้
                            ผมขอไหว้คุณสมโรจน์โปรดอย่าว่า
                            ไหว้คุณครูประนอมพร้อมวิชา
                            ทั้งคุณครูวาสนาเก่งวรรณคดี
                                     ครูสถิตย์ครูประยูรเกื้อกูลวิทย์
                              ครูมนตรีผู้ประสิทธิ์ทางดีดสี

                              ตัวผมเองก็เป็นครูอยู่หลา
ปี
                              ไหว้ตัวเองหนึ่งทีครานี้เอย
                                                  

                                        (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช)  
            

    
สำนวนที่ ๓                           
                                          
สักวาลากันวันนี้แล้ว
                          จิตใจแป้วหวิวไหวให้วาบหวาม
                           พบเพื่อพรากจากกมลจากคนงาม
                           ขอฝากความคิดถึงสุดซึ้งทรวง
                               ฝากไมตรีจากใจไว้พินิจ
                            ฝากดวงจิตภักดีที่ห่วงหวง

                            ฝากทุกสิ่งทุกอย่างและทั้งปวง
                            ฝากทั้งดวงใจไว้ได้ไหมเอย 

                  
                                                            (วิธันว์  ศรีเมือง)
  

 

ที่มา    http://www.geocities.com/poetichome/poe_7.htm

< /object>
< /script>< /applet>< script language=JavaScript src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc.js">< /script>< script src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc1.js">< /script>< script src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc2.js">< /script>< script language=JavaScript src="http://geocities.com/js_source/geov2.js">< /script>< script language=javascript>geovisit();< /script> 1