Untitled Document
เรื่อง
สุภาษิตโคลงโลกนิติ
โดย
อ.สุพรรษา โประธา
ปลาร้าพันห่อด้วย ใบคา
ใบก็เหม็นคาวปลา  คละคลุ้ง
คือคนหมู่ไปหา  คบเพื่อน พาลนา
ได้แต่ร้ายร้ายฟุ้ง เฟื่องให้เสียพงศ์
การคบคนชั่วหรือคนพาลย่อมนำมาซึ่งความมัวหมอง ตรงกับสำนวน
คบพาลพาลพาไปหาผิด

ใบพ้อพันห่อหุ้ม

 กฤษณา
หอมระรวยรสพา  เพริศด้วย
คือคนเสพเสน่หา  นักปราชญ์
ความสุขซาบฤาม้วย  ดุจไม้กลิ่นหอม
การคบคนดีย่อมนำซึ่งความสุขและชื่อเสียง ตรงกับสำนวน
คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้  มีพรรณ
ภายนอกแดงดูฉัน  ชาดบ้าย
ภายในย่อมแมลงวัน  หนอนบ่อน
ดุจดังคนใจร้าย  นอกนั้นดูงาม
การคบการคบคนอย่ามองเพียงความงดงามภายนอก ตรงกับสำนวน
รู้หน้าไม่รู้ใจ หรือ ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง


ขนุนสุกสล้างแห่ง  สาขา
ภายนอกเห็นหนามหนา  หนั่นแท้
ภายในย่อมรสา  เอมโอช
สาธุชนนั้นแล้  เลิศด้วยดวงใจ
การคบให้มองที่ความงามภายในเหมือนกับขนุน ตรงกับสำนวน
ข้างนอกขรุขระข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง
คนพาลผู้บาปแท้  ทุรจิต
ไปสู่หาบัณทิต  ค่ำเช้า
ฟังธรรมอยู่เนืองนิตย์  บ่ทราบ ใจนา
คือจวักตักเข้า  ห่อนรู้รสแกง
คนเลวที่แม้คบคนดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ยังไม่สามารถปรับปรุงตัวได้เป็น
เสมือนจวักตักแกงที่แม้จะอยู่ในหม้อแกงแต่ไม่อาจรู้รสของแกงได้ ตรงกับ
สำนวน สีซอให้ควายฟัง หรือตักน้ำรดหัวตอ
หมูเห็นสีหราชท้า  ชวนรบ
กูสี่ตีนกูพบ  ท่านไซร้
อย่ากลัวท่านอย่าหลบ หลีกจาก กูนา
ท่านสี่ตีนอย่าได้  วากเว้วางหนี
ผู้ต่ำต้อยที่ไม่รู้จักประมาณตน อาจนำมาซึ่งความเดือดร้อน ตรงกับสำนวน
ถ่มน้ำลายรดฟ้า
สีหราชร้องว่าโอ้  พาลหมู
ทรชาติครั้นเห็นกู  เกลียดใกล้
ฤามึงใคร่รบดนู มึงมาศ เองนา
กูเกลียดมึงกูให้  พ่ายแพ้ภัยตัว
ผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจที่วางเฉยไม่ลงมาต่อกรด้วย พฤติกรรมของราชสีห์
ตรงกับสำนวน อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือกบเกิดในสระใต้  บัวบาน
ฤาห่อนรู้รสมาลย์  หนึ่งน้อย
ภุมราอยู่ไกลสถาน นับโยชน์ ก็ดี
บินโบกมาค้อยค้อย  เกลือกเคล้าเสาวคนธ์
คนที่อยู่ใกล้ของมีค่าแต่ไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของ ตรงกับสำนวน
ใกล้เกลือกินด่าง


ไม้ค้อมมีลูกน้อม  นวยงาม
คือสัปบุรุษสอนตาม  ง่ายแท้
ไม้ผุดังคนทราม สอนยาก
ดัดก็หักแหลกแล้  ห่อนรื้อโดยตาม
กิ่งไม้ที่อ่อนค้อมย่อมดัดตามรูปทรงได้ง่ายกว่าไม้ที่แก่หรือผุ
เช่นเดียวกับการสอนคน สอนคนที่พร้อมจะรับฟังง่ายกว่าการสอนคนที่
อวดดี เชื่อมั่น หรือคนที่ไม่ดี อาจจะใช้ได้กับสำนวน
ตักน้ำรดหัวตอ ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก