Untitled Document
เรื่อง
การสะกดคำ การเขียนคำ
โดย
อ.สุพรรษา โประธา
การสะกดคำ  การเขียนคำ

         
 เป็นข้อสอบที่ออกสอบทุกครั้งและออกสอบหลายข้อ ผู้สอบส่วนมากถ้าไม่เก่งภาษาไทยจริง ๆ  มักเขียนผิดเสมอ ๆ  เพราะไม่มีแนวหรือหลักในการจำ ยิ่งถ้าเจอคำหลายคำในตัวเลือกเดียวยิ่งลำบาก พาลจะกาข้อสอบมั่วให้เสร็จ  เป็นอันตรายสำหรับการสอบแข่งขัน  ต่อไปนี้เป็นแนวทางที่จะช่วยจำและทำแบบทดสอบในสาระการสะกดและเขียนคำได้  (ควรท่องให้จำอย่างยิ่ง  รับรองหน้านี้ มีข้อสอบไม่ต่ำกว่า 10 ข้อ 
          ข้อความต่อไปนี้  คัดมาจาก หนังสือ  หลักภาษาไทย  ของ  อาจารย์ กำชัย  ทองหล่อ  ด้วยความเคารพยิ่ง
          ก่อนอ่าน  ก่อนจำ  ก่อนสอบ  หากจะระลึกถึงพระคุณของ อาจารย์กำชัย  ทองหล่อ  ด้วยก็จะช่วยให้เรามั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น

พยางค์ที่ออกเสียงสระ  ออ  ได้แก่     (นิรันดร   จรลี  ทรชน  นรสิงห์ วรลักษณ์ หรดี บริวาร)


พยางค์ที่ออกเสียง  อำ  
ได้แก่   (อมฤต  อำมฤต  อมหิต  อมรินทร์)

พยางค์ที่ออกเสียง  ใอ
(ไม้ม้วน)    นอกเหนือจาก  20  คำนี้ให้ใช้  สระ ไอ  (ไม้มลาย)
         1. ใช้สระไอ  ไม้ม้วน  มี  20  คำ คือ
             (ใกล้  ใคร  ใคร่  ใจ  ใช่  ใช้  ใด  ใต้  ใน  ใบ  ใบ้  ใฝ่  สะใภ้ ใส  ใส่  ให้  ใหญ่  ใหม่  ใหล)

                                 
คำที่มี  ญ  สะกด 
มี  46  คำ  คือ

                       ลำเค็ญครวญเข็ญใจ                     ควาญช้างไปหานงคราญ
              เชิญขวัญเพ็ญสำราญ                             ผลาญรำคาญลาญระทม
                       เผอิญเผชิญหาญ                          เหรียญรำบาญอัญขยม
              รบราญสราญชม                                    ดอกอัญชันอัญเชิญเทอญ  

                       ประจญประจัญบาน                       ผจญการกิจบังเอิญ
               สำคัญหมั่นเจริญ                                   ถือกุญแจรัญจวนใจ
                       รามัญมอญจำเริญ                         เขาสรรเสริญไม่จัญไร
               ชำนาญชาญเกรียงไกร                           เร่งผจัญตามบัญชา
                       จรูญบำเพ็ญยิ่ง                             บำนาญสิ่งสะคราญตา
               ประมวญชวนกันมา                                สูบกัญชาไม่ดีเลย.    

การเขียน 
บัน  และ  บรร
              
คำไทยที่ใช้  บัน  นำหน้า  คำไทยที่ปรากฏนอกจากกลอนนี้ให้ใช้  บรร

                         บันดาลลงบันได                       บันทึกให้ดูจงดี
                รื่นเริงบันเทิงมี                                    เสียงบันลือสนั่นดัง
                         บันโดย บันโหยให้                     บันเหินไปจากรวงรัง
                บันทึงถึงความหลัง                               บันเดินนั่งนอนบันดล 
                         บันกวดเอาลวดรัด                       บันจวบจัดตกแต่งตน
                คำ  บัน  นั้น ฉงน                                  ระวังปน  กับ  ร - หัน.

              
ตัว 
ทร  ที่  ออกเสียง  ซ   
มีใช้อยู่  17  คำ
                       
                        
ทรวดทรงทราบทรามทราย            ทรุดโทรมหมายนกอินทรี
                มัทรี  อินทรีย์มี                                    เทริด  นนทรี  พุทราเพรา
                         ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด               โทรมนัสฉะเชิงเทรา
                ตัว 
ทร  เหล่านี้เรา                                ออกสำเนียงเป็นเสียง  ซ  

คำไทยที่ใช้    สะกด

                          ตำรวจตรวจคนเท็จ                      เสร็จสำเร็จระเห็จไป
                สมเด็จเสด็จไหน                                  ตรวจตราไวดุจนายงาน
                          อำนาจอาจบำเหน็จ                     จรวดระเห็จเผด็จการ
                 ฉกาจรังเกียจวาน                                 คนเกียจคร้านไม่สู้ดี
                          แก้วเก็จทำเก่งกาจ                      ประดุจชาติทรพี
                 โสรจสรงลงวารี                                   กำเหน็จนี้ใช้ตัว  จ.

คำที่ใช้ 
  สะกด  มีอยู่คำเดียว  คือ  กริช


คำที่ใช้ 
  สะกด
                     กำธร    จรรโจษ  จรรโลง  สรรเสริญ  อรชร  พรรลาย  พรรเอิญ  ควร  ประยูร  ระเมียร  ละคร  พรรดึก

คำไทยที่ใช้  ตัว 
  สะกด  เช่น
                             ตำบลยุบลสรวล            ยลสำรวลนวลกำนัล
                    บันดาลในบันดล                     ค่ากำนลของกำนัล
                             ระบิลกบิลแบบ              กลทางแคบเข้าเคียมคัล
                     ดลใจให้รางวัล                      ปีขาลบันเดินเมิลมอง.      

คำไทยที่ใช้  ส  สะกด    เช่น      จรัส  จรส  จำรัส  ดำรัส  ตรัส  ตรัสรู้    


คำไทยที่ใช้  ง  สะกด ต่อไปนี้ไม่ต้องมี  ค  การันต์   
(คำพวกนี้มักเขียนผิดเสมอ)
                      
จำนง   ชงโค   ดำรง  ธำรง  ประมง  ประโมง  พะทำมะรง  พะอง  สะอาง สำอาง